2009. december 7., hétfő

Andvent angyalai

Gondoltam, megosztok pár szót advent angyalairól és az erényekről, a jelenlegi adventi időszak kapcsán.

A Karácsonyt megelőző négy hetet Adventi időszaknak nevezzük. Ez a várakozás, felkészülés időszaka, befelé fordulunk, lelkünket megtisztitjuk, hogy igy érkezzünk el Karácsony ünnepéhez. A befelé fordulás Mihály naptól (szept. 29.) kezdődik, mind a természet, mind az ember bezáródik fokozatosan, elmélyül. András naptól (nov. 30.) kezdve ez a befelé fordulás a csúcspontját éli, megszűnnek a még korábban (szeptember) megrendezett mulatságok, szüreti vidámkodás, és a lelki munka felerősödik. Ahogy a természet is fokozatosan bezárul, a sötét órák száma nő, a fény csökken, úgy az ember is egyre mélyebbre merül lelkébe, az önismeretnek és a gondolkodásnak, tudati munkának kifejezetten kedvez ez az időszak.

Advent négy hetéhez 4-4 erény és 4 angyal tartozik. A négy hét folyamán bizonyos erényekben fejlődhetünk. Minden héthez 2 erény tartozik, egy férfi és egy női erény, amelyek kiegészitik egymást, összesen tehát 8 erényt csiszolhatunk önmagunkban, mindezt minden évben megtehetjük, egyre magasabb szinten! A hét végén pedig eljön hozzánk egy-egy angyal, és megnézi, hogy sikerült az adott hét erényeiben fejlődnünk.

Igazság és elnéző lelkület

Advent első hetéhez az igazságosság és az elnéző lelkület erénye tartozik. Az igazságosság erényének Arisztotelész szerint két ismérve van: a legalitás és az egalitás. A legalitás azt jelenti, hogy az isteni, kozmikus törvényeket betartjuk, az egalitás pedig azt, hogy az isteni egyenlőséget megismerjük. Tehát az igazságos ember törvényszerető és egyenlőséget kedvelő, a szellemi rend szempontjából.

Az egalitás azt jelenti, hogy az ember szeretete nem lehet személyválogató, az egyenlőségnek a szeretet terén is meg kell nyilvánulnia.

Az igazságtalanságnak a legfőbb oka az egoizmus, tehát ahhoz, hogz az emberben az igazságosság kialakuljon, az egoizmust kell legyőzni. Pascal szerint az egó mindig igazságtalan, mert magát képzeli mindig a világ középponjának.

Az egyik kérdés, amin érdemes ezen a héten elgondolkodni, hogy a szeretet és az igazság milyen viszonyban állnak egymással.

Ehhez a héthez tartozó másik erény az elnéző lelkület. Ezen a héten az embernek figyelnie kell az eseményeket és döntenie, hogy mikor az igazságosság, mikor pedig az elnéző lelkület erényét gyakorolja megnyilvánulásaiban. Az elnéző lelkület másszóval a megbocsátás.

Mértékletesség és kreativitás

A mértékletesség egyfajta visszafogottságot jelent, az ember ennek révén képes ura maradni saját örömeinek, saját vágyainak, ahelyett, hogy ezek rabszolgájává válna. Buddha a benáreszi beszédben felhivja a figyelmet két szélsőségre, az aszketizmusra és a hedonizmusra, amely a fizikai testet tönkreteszi. E két szélsőség között az arany középutat a mértékletesség jelenti, a vágyak uralását. A mértéktelen ember nem szabad, hiszen saját vágyainak rabja.

A mértékletesség tehát lépés az ember szabadsága felé, eszköz a függetlenedéshez. A mértékletesség azt jelenti, hogy az ember képes a kevéssel is beérni, képes az elegendővel is beérni, sőt, ennek még örülni is. Főleg a mai, fogyasztói társadalomban hágjuk át nap mint nap a mértékletesség szabályát, amikor többször annyi fizikait veszünk magunkhoz, mint amennyire valójában szükségünk lenne, legyen az táplálék, tárgyak, vagy bármi olyan dolog, ami felé az egoizmusunk hajt.

Ahogy a mértékletesség a külvilágtól elvon bennünket, úgy a kreativitás a kiáradásban segit. Az alkotóképességünk révén beleáradunk a fizikai világba, adunk magunkból, mégjobb esetben a fenti világból a fizikai világnak, művészi tevékenységünk révén. A művészet révén másfajta kapcsolatba kerülünk az anyaggal, mint a táplálkozásnál. Megdolgozzuk az anyagot, áthatjuk lelki-szellemi impulzusokkal.


Bátorság és szelidség

A bátorság egy akarati erény. Az ember elszánt a veszéllyel vagy a szenvedéssel szemben, s ez egyfajta akarerőt igényel. De a bátorság gondolati szinten is jelentkezik, amikor bátornak kell lennünk bizonyos dolgok, összefüggések végiggondolásához. Nem félünk végiggondolni még akkor sem, ha az ebből származó szembesülés, felismerés, konklúzió fájdalmas számunkra. Ahhoz is bátorság kell, hogy elismerjük a saját hibáinkat, felvállaljuk a tévedéseinket.

Szent Tamás szerint "a bátoság szellemi erő, amely képes legyőzni bármit, ami a legfőbb jó elérését akadályozza". Van tehát egz dolog, amit az ember helzesnek vél, és az akadályoztatás esetén bátran kiáll mellette. A hit előfeltétele a bátorság, hiszen a hit egyik definiciója szerint az a kockázatvállaló bátorság. De a szabadság is bátorságot igényel, sok embert a szabadságtól való félelem tart vissza az önálló léttől. Hogy az ember bátran vállalja a szabadsággal járó lehetséges tévedéseket, bukásokat, felelősséget, ez is bátorságot igényel. Tehát amig a bátorságunkat nem fejlesztjük, a szabadsághoz sem jutunk közelebb.

A bátorság tehát szilárd kitartás a jóban, abban, amit az ember helyesnek gondol, függetlenül attól, hogy ennek milyen következményei lehetnek, veszéllyel jár.

A másik erény, a szelidség pedig az erőnek az egyik legnagyobb megnyilvánulása. Az agresszivitás a belső gyengeség jele, a szelidség pedig a belső erőt, tartást tükrözi. Jelent nyitottságot, befogadást, tiszteletet.


Bölcsesség és szivben megélt tudás

A bölcsesség jelent egyfelől helyes megkülönböztető képességet, tehát látjuk, hogy mi szolgálja a javunkat, mi pedig káros számunkra. Az állatokat az ösztöneik vezetik, mi, emberek viszont a bölcsességünk által képesek vagyunk helyesen cselekedni.

A bölcsesség a szeretettel szoros kapcsolatban van. A Karácsony a szeretet ünnepe, erre készit fel a bölcsesség erénye és hete. Bölcsesség nélkül a szeetetnek a megszületése nem tud az emberben végbe menni. A szeretet egyfajta bölcsességet igényel az embertől. Ahhoz, hogy az ember tényleg jól tudjon segiteni az embertársain, és saját magán, a szeretet mellé fontos odavenni a bölcseséget, a megkülönböztető képességet, a tisztánlátást is. A bölcsesség erénye azt is jelenti, hogy az ember képes felvenni és megérteni szellemi igazságokat.

A hét női erénye a szivben megélt tudás, ami azt jelenti, hogy a fejben megértett tudást aztán a szivben is át kell élnünk. A megértés a fej dolga, a megélés pedig a szivé. A megértéshez IQ, a megéléshez EQ szükséges (értelmi és érzelmi intelligencia)
Összefoglalva:

1. hét: Igazságosság, elnéző lelkület. Adott szituációban vagy egyik, vagy másik gyakorlása.
2. hét: Mértékletesség és művészi tevékenység. Ki miben mértéktelen (aszkéta, vagy hedonista), annak a területnek a tudatosabbá tétele, megfigyelése és átalakitása.
3. hét: Bátorság és szelidség. Olyan dolgok megtétele, amitől eddig féltünk, halogattuk, stb.
4. hét: Szellemi tanitások megértése és megélése: egy-egy szellemi könyv elolvasása, végiggondolása, megélése.

Az angyalok a 4 hét folyamán vasárnaponként jelennek meg a következő szinekben:
  • 1. hét - piros
  • 2. hét - kék
  • 3. hét - fehér
  • 4. hét - lila
Forrás: Váradi Tibor előadásai

Az angyalos selyemképek megrendelhetők itt!

2 megjegyzés:

duende írta...

Köszi szépen, nagyon tetszett!
És az angyalkák nagyon szépek! :)
Te festetted őket?

Norci írta...

Szia,

köszönöm szépen! Igen, én festettem és lehet őket rendelni is, még tart az adventi időszak.

N

Blog Widget by LinkWithin
Hobbies